LIETUVOJE CENZŪROS NĖRA...

Bet nei įstatymu, nei teismo sprendimu neuždraustos knygos slaptu VSD nurodymu šalinamos iš knygynų ir bibliotekų.

Taip vadinama "žodžio laisvė" ir "teisė platinti informaciją" Lietuvoje galioja tik tol, kol ta laisvė ir teisė negręsia Lietuvą užgrobusios landsberg-tapin-lupshitz šaikos ramiam gyvenimui. T.y., nebaudžiamai galimybei kvailinti ir plėšti Lietuvos gyventojus.

Nuo 2015 metų VSD (o tiksliau, Landsbergių Saugumo Departamento) pastangomis bibliotekos ir knygynai iš savo lentynų pašalino visas lietuviškai išleistas Nikolajaus Starikovo knygas. Nuo 2022 metų – Vladimiro Megre, Vladimiro Sinelnikovo, Sergejaus Lazarevo ir kitų autorių knygas.

Dabar e-knygynai STALIN.LT, KNYGYNELIS.LT ir BiB.LT – vieninteliai, kur šias knygas galima įsigyti.