Vladimiras Serkinas

Vladimiras Serkinas (Владимир Павлович Серкин) gimė 1955 metais. Vidurinę mokyklą baigė Magadane. Išspausdino per 130 mokslinių ir mokslinių – metodinių darbų, jų tarpe – tris psichosemantikos vadovėlius su federaliniu grifu („Rekomenduota“...), monografijų, mokslinių straipsnių. Grožinis kūrinys – knyga „Šamano kvatojimas“ („Šamano laisvė“) rusų kalba išleista 24 kartus, 3 kartus – vokiečių kalba.

https://www.facebook.com/serkinv

Vladimiras Serkinas

Prekių nėra

Sekite naujienas! Čia bus pateikiama daugiau prekių, kai tik jos bus pridėtos.